Workshop en scholing

Vanuit de rijke ervaringen opgedaan in onze coachpraktijk en het bundelen van onze krachten kunnen wij ook teams een aanbod bieden waarbij groepsgewijs persoonlijke ontwikkeling in gang gezet wordt. Wij werken met groepen die niet groter zijn dan 20 personen.

Workshop: Kracht van Delen

In deze workshop maakt elke deelnemer zijn/haar persoonlijke kompas. Middels een bundeling van drie methodieken verkennen we gedrag van het individu in het team. We gaan op zoek naar triggers, naar overlevingsgedrag en naar positief, gezond gedrag. De persoonlijke zoektocht van eenieder wordt naar wens in subgroepen of het gehele team gedeeld. Hiermee leren teams elkaar écht goed kennen. Door elkaar te kennen op divers vlak kan er verbinding gezocht worden om een helpende hand te bieden en/of op diverse wijze feedback te geven.
Doelgroep: Teams
Onderwerp: Communicatie, teamcultuur, feedback
Tijdsinvestering:
Voorbespreking: 2 uur
Uitvoering: 4-6 uur
Evaluatie: 1 uur

Workshop: “Op expeditie met jezelf”

In deze workshop maken teams die werken met jeugd en jongeren kennis met de metafoor van: “Op expeditie met jezelf”. De expeditie visualiseert de tocht naar volwassenheid en alle uitdagingen die op het pad komen. We maken gebruik van materialen en spelvormen om te spelen met woorden en beelden en op die manier nieuwe, positieve gedachten en gevoelens te verankeren. We leren jeugd en jongeren op deze wijze het beste uit zichzelf boven te halen en te communiceren over hun behoeftes, gevoelens en gedachten en angsten of belemmerende patronen te overwinnen.
Doelgroep: teams van scholen PO en VO, jeugdinstellingen, Buitenschoolse opvang.
Onderwerp: Communicatie
Tijdsinvestering:
Voorbespreking 1 uur
Uitvoering 4 uur
Evaluatie 1 uur
Houd rekening met kosten voor de materialen.

Scholing

De coaches van J&L zijn partner van Puur Perfectionisme en Buitengewoon Puur.
Binnen deze organisaties bieden zij scholing aan om zelf coach te worden.
Puur Perfectionisme leidt op tot Ontwikkelingsgerichte coach op patronen van perfectionisme.
Buitengewoon Puur leidt op tot Ontwikkelingsgerichte Jeugd en jongerencoach.
Wil je hier meer over weten: Kijk dan op de website: