Loopbaanadvies

Loopbaancoaching/Outplacement

Als je merkt dat je iets als ‘werk’ bestempelt, als een plicht. Als je ‘moet’ werken om de rekeningen te kunnen betalen, dan is dat een vorm van werk waar je wellicht niet gelukkig van wordt en niet het beste uit jezelf haalt.
Als ik ‘mag’ werken, omdat ik dan wat leuks kan doen met dat geld dat ik daarmee verdien, of omdat ik de activiteit en de omgeving leuk en uitdagend vind, dan is dat iets wat ik altijd wel zou kunnen en willen doen. Waarschijnlijk haal je dan het beste uit jezelf.

In de coaching rondom loopbaanvragen en Outplacement gaan we op zoek naar jouw motivatie en talenten in werk. Dat doen we m.b.v. een persoonlijkheidsvragenlijst en een beroepsinteresse test. De talent Motivatie Analyse. Daarna onderzoeken we in gesprekken of:

 • je huidige baan aansluit bij jouw talenten
 • je gewenste carrièrestap passend is bij je talenten
 • je bepaalde talenten/competenties verder moet ontwikkelen om beter aan te sluiten bij de functie
 • welke functies wellicht (beter) passend zijn
 • welke werkomgeving past bij jou als persoon

Het doel van de loopbaancoaching is om te verhelderen of de match tussen jouw als persoon en de werkzaamheden én omgeving passend zijn voor jou om het beste uit jezelf te halen. Werk mag best energie kosten, maar moet ook energie geven. Wanneer deze balans er niet (meer) is, kunnen enkele gesprekken je helpen keuzes te maken. Deze keuzes kunnen veranderingen teweeg brengen binnen de huidige werkomgeving en/of leiden tot een stap buiten de huidige organisatie.

Wanneer er sprake is van een outplacementtraject dan is vastgesteld dat jij de organisatie waarvoor je werkt, gaat verlaten. Dat kan diverse redenen hebben. De werkwijze rondom een loopbaanadvies wordt ook ingezet bij outplacement. Er kunnen echter ook andere aspecten een rol spelen zoals rouw om het verlies van je baan, de aanvraag van WW, de vaststellingsovereenkomst die geregeld moet worden e.a. Tijdens het outplacementtraject is ook ruimte voor deze aspecten.

“Wanneer werk je hobby is hoef je nooit meer te werken”

Het traject van loopbaanadvies

Vanuit een intakegesprek en verkenning van je vraag, krijg je een talent Motivatie Analyse. Dat is een vragenlijst waarmee jouw persoonlijke drijfveren in kaart gebracht worden. Deze drijfveren zeggen ook iets over hoe makkelijk/moeilijk jij bepaalde competenties kunt ontwikkelen. Daarnaast geeft het ook een beeld van de omgeving waarin jij het best tot je recht komt.
We kunnen hier een beroepsinteressetest aan toevoegen.
In een eerste coachgesprek bespreken we de rapportage van de talent motivatie analyse en krijg je een heel goed beeld van je mogelijkheden.

Vervolgstappen kunnen dan zijn dat je ondersteuning nodig hebt in je sollicitatieactiviteiten. Deze hulp bestaat o.a. uit:

 • het opstellen van een cv
 • het maken van een LinkedIn profiel
 • het opstellen van een sollicitatiebrief en/of solliciteren via een sollicitatiebutton
 • je weg vinden in zoekmachines
 • het matchen van competenties met je persoonlijkheidsprofiel
 • voeren van oriëntatiegesprekken
 • het gebruiken van de Starr methodiek
 • gebruik maken van je netwerk

Een loopbaantraject neemt gemiddeld 8 coachgesprekken in beslag.
Het vraagt echter meer tijd aangezien je flink aan het werk gezet wordt. Een loopbaantraject is intensief en vraagt zeker een dagdeel in de week van je tijd. Qua periode moet je denken aan een half jaar begeleiding en daarna bestaat de coaching uit korte interventies, feedback en advies.
Jij bent vrij in het maken van keuzes en de tijd die je wil inzetten. Wil je alleen een eerste oriëntatie ? Dat kan ook. Je moet dan denken aan een telefonische intake, 2 gesprekken en een Talent Motivatie Analyse.

 

Het traject van Outplacement

Zoals gezegd in de introductie zullen de stappen zoals beschreven bij een loopbaantraject gelijk zijn aan dit traject. Echter….het grote verschil is dat je de huidige organisatie gaat verlaten. Daarvoor moeten vaak een aantal zaken geregeld worden. Wanneer je nooit met een dergelijke situatie te maken hebt gehad kan dit heel erg spannend zijn. Spanning en stress zijn geen goede raadgevers!
Mijn advies is dan ook: Klop tijdig aan bij een outplacementcoach.

De eerste zorg van de coach is dat ontslag op de meest gunstige wijze geregeld wordt voor de coachee. Dat betekent dat je uitleg krijgt over welke mogelijkheden er zijn en een advies krijgt hoe te handelen.
De tweede zorg van de coach is hoe jij als persoon het ontslag doorloopt. Vaak gaat er al een hele periode met gesprekken met de werkgever aan vooraf die energie kosten. Wanneer dit negatieve energie kost zal de coach oog hebben voor het herstellen van de balans. Er kan ook sprake zijn van ontstane faalangst, perfectionisme, depressie, burn-out e.a. Hier wordt intensieve aandacht aan besteed om de kans van slagen in een nieuwe baan, te vergroten.

Opruimen van negatieve gedachten en gevoelens maakt ruimte voor nieuwe keuzes!
De derde zorg bestaat uit het begeleiden van jou in het hele traject rondom WW aanvraag en de plichten die daarbij horen. De ondersteuning bestaat uit het vinden van je weg binnen het UWV. Je krijgt tips hoe te handelen om niet te vergeten!
Daarna komen we in het traject van ondersteuning die leidt tot een nieuwe baan. Hierbij wordt grotendeels hetzelfde traject gevolgd als bij een loopbaantraject. Het kan echter ook zijn dat we scholing onderzoeken aangezien je een hele andere baan ambieert dan waarvoor je bent opgeleid.

De duur van een traject is niet standaard. Het is afhankelijk van allerlei factoren. De vraag is welke stappen noodzakelijk zijn, hoe goed de coachee zelf zijn weg vindt, ondersteuning krijgt vanuit een vakbond of rechtsbijstandsverzekeraar voor werk, de hoogte van het outplacementbudget, de snelheid waarmee een nieuwe baan gevonden wordt e.a.
Elke situatie is anders en er wordt dan ook altijd maatwerk afgesproken.
De ervaring leert dat ik ongeveer 1 jaar de coachee ondersteun waarbij het eerste half jaar bestaat uit intensief contact en het tweede half jaar de coachee steeds meer zelf zijn weg vindt.