Ontwikkelingsgericht Coachen van Jeugd en Jongeren

Ontwikkelingsgericht Coachen van Jeugd en Jongeren

Opgroeien in de huidige maatschappij is zo eenvoudig niet. Opvoeden ook niet. Waar ligt de grens van ontdekken en wat toelaatbaar is. Gelukkig is het in de meeste gevallen zo, dat binnen het gezin een warme, veilige plek geboden wordt om op te groeien tot een zelfverzekerde jongvolwassene en de uitdagingen van alledag aangepakt en opgelost worden.
Soms zijn er echter omstandigheden, waardoor de veiligheid, de stabiliteit, de structuur en het welbevinden van de jongere en het gezin in het gedrang komen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Denk aan overlijden, echtscheiding, ziekte, financiële problemen, verhuizing, psychische problematiek, geweld, cultuurverschillen, nieuwe samengestelde gezinnen, pestgedag, schoolkeuzes, starten in een baan, leer -en ontwikkelingsproblemen. Hierdoor kan een kind of jongvolwassene of het gehele systeem in de problemen komen en uit balans raken.
Bij J&L Coaching bieden we u allereerst een luisterend oor.
We onderzoeken de hulpvraag en bespreken de mogelijkheden tot coaching. Bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar gaan we uit van een verkennend gesprek en ondersteuning met de jongere maar ook met de ouders.
We vinden het van belang samen te werken om zo op alle fronten eenzelfde perspectief te bieden. Desgewenst kan er ook contact zijn met school.

Werkwijze
Bij J&L Coaching maken we gebruik van de methode “Op expeditie met jezelf”.
Dit is één grote metafoor: De metafoor van het landschap waarin je op expeditie gaat met jezelf. De expeditie en het landschap nodigen uit om een route uit te stippelen die past bij het heden en ankers biedt voor de toekomst. De expeditie visualiseert de tocht naar volwassenheid en alle uitdagingen die op het pad komen. We maken gebruik van materialen en spelvormen om te spelen met woorden en beelden en op die manier nieuwe, positieve gedachten en gevoelens te verankeren. We leren jeugd en jongeren op deze wijze het beste uit zichzelf boven te halen en te communiceren over hun behoeftes, gevoelens en gedachten en angsten of belemmerende patronen te overwinnen.
Ook met ouders gebruiken we het landschap om op een eenduidige wijze handvatten te bieden in de communicatie en ondersteuning voor hun kind. Soms is dat in een aparte sessie, soms ook samen.

Uit coaching kan ook blijken dat het probleem van de jongere van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dit is bijvoorbeeld aan de hand bij Patronen van perfectionisme. Het kan zijn dat de ouders dan het advies krijgen om coaching af te nemen om daarmee anders in het leven te gaan staan en een positieve wending te geven wat zij spiegelen aan hun kind. Uit de praktijk blijkt dat het evenwicht bij de jongere en het gezin dan snel terugkeert.

J en L Coaching