Coachen op patronen van perfectionisme

Ontwikkelingsgericht coachen

Ontwikkelingsgericht coachen op patronen van perfectionisme.

Stress is de nieuwe drugs van de 21e eeuw!
Stress wordt in het woordenboek omschreven als aanhoudende mentale druk oftewel spanning. De meeste mensen van ons zien het als een vervelend fenomeen dat langzaam en soms ongemerkt ons leven binnen komt drijven.
Toch heeft stress vanuit de oertijd ook een positieve functie. Het zorgt voor focus en alertheid op momenten dat het noodzakelijk is.
Perfectionisme is een eigenschap met verschillende verschijningsvormen. Het doet ons boven onszelf uitstijgen en zorgt voor succes. Het gezonde perfectionisme!
Aan de andere kant beperkt het ons te zijn wie we (willen) zijn. Wanneer de patronen van het perfectionisme ons belemmeren in wie we zijn en een natuurlijke manier van voelen, denken en handelen dan wordt het tijd voor verandering!

Herken je een of meer van de volgende symptomen:

  • vermoeidheid, denken en piekeren
  • verwachtingen hebben en ze niet uitspreken
  • alles zelf willen oplossen- geen hulp vragen
  • altijd maar doorgaan ook al zegt het lijf stop
  • to-do lijsten maken
  • de neiging altijd maar voor iedereen te zorgen en te helpen
  • je schuldig voelen als je tijd of rust voor jezelf neemt
  • geen nee kunnen zeggen en je grenzen niet goed bewaken

Dan is er een grote kans dat je last hebt van het patroon van perfectionisme en je gezond perfectionisme onder druk staat. Zonder behandeling is de kans op o.a. Burn-out, depressie, angst, een eetstoornis, relatieproblemen een reële mogelijkheid. Je hebt de mogelijkheid jezelf te worden binnen 3-6 maanden!
J & L Coaching heeft ervaren perfectionismecoaches beschikbaar.
Lees verder als je meer wil weten…

En toen kwam de dag waarop het risico om in de knop te blijven groter was dan het risico om te bloeien.

Anaïs Nin

Ontwikkelingsgericht coachen op patronen van perfectionisme

Ontwikkelingsgericht coachen op patronen van perfectionisme
De naam veronderstelt wellicht dat we perfectionisme aanmoedigen. Dat terwijl perfectionisme over het algemeen als een te ver doorgeschoten kwaliteit van precisie en “goed doen” wordt gezien. Degene die belemmerende patronen van perfectionisme kent, heeft er vaak hinder van en de omgeving ook. Echter perfectionisme zorgt er ook voor dat sommige zaken tot stand komen of beter uitgevoerd worden dan ooit veronderstelt. Vandaar dat we ook niet zomaar afstand willen doen van gedrag wat leidt tot succes en bevestiging. Als coach bekijken we beide kanten en laten deze op een positieve wijze samen gaan werken.
Nieuwsgierig geworden? Lees snel verder en check jezelf maar eens op de symptomen.

Perfectionisme uit zich in een tiental gedragspatronen

Een stukje zelfonderzoek
Geef jezelf bij elk patroon een score op een schaal van 0-10. Laat dit ook eens door je partner of collega doen en ga het gesprek aan. Een ander bekijkt jou vaak door een andere bril.

Bevestigingsdrang
Het onvermogen om jezelf te accepteren zoals je bent en je daarbij Oké te voelen. Omdat je hiervoor altijd afhankelijk bent van anderen, wil je door iedereen aardig gevonden worden. Hierbij worden eigen grenzen vergeten en is “nee” zeggen erg moeilijk voor de perfectionist.

Te hoge kwaliteitseisen stellen – ook voor minder belangrijke zaken
Een 10 is eigenlijk niet goed genoeg! De perfectionist zal altijd op de tenen lopen om aan de zichzelf opgelegde kwaliteitseisen te voldoen. De lat ligt hoog, ook voor minder belangrijke zaken.

Laag zelfbeeld
Mismatchen naar mezelf en naar wat ik doe of gedaan heb.
Perfectionisten voelen zich minder belangrijk dan anderen, of zelfs helemaal niet belangrijk. Ze kijken altijd tegen broers, zussen en later collega’s op.

Faalangst en andere angsten
Perfectionisten hebben vaak een diepgewortelde angst om te falen en andere angsten zoals bindingsangst, verlatingsangst. Ze kunnen zich erg onzeker voelen of blokkades voelen, vooral in stressvolle situaties.

Drang om alles onder controle te houden
Controle moet! Controle geeft houvast. De perfectionist kan moeilijk delegeren op het werk, of dingen uit handen geven in het huishouden. De perfectionist doet het zelf namelijk beter dan zijn of haar medewerker of partner.

Heel veel denken en vaak ook piekeren
Perfectionisten zijn heel goed in piekeren. Dit kunnen ze zowel overdag als s ’nachts over allerlei zaken en mensen, en vooral ook over zichzelf. Dit kan slecht slapen en stress als gevolg hebben.

Uitstelgedrag
‘’Iets’’ houdt de perfectionist tegen om zaken aan te pakken en zorgt voor uitstelgedrag. Ook al ligt er een goede planning klaar, een to-do list, toch kan het lastig zijn om de juiste prioriteiten te stellen. Het klinkt niet logisch in combinatie met perfectionisme, maar is het júist wel. Perfectionisten hebben vaak de eerder genoemde diepgewortelde angst om te falen en proberen daarom niet zelden taken voor zich uit te schuiven, uit angst dat ze het niet goed zullen doen en/of kritiek zullen krijgen.

Moeilijk kunnen kiezen of beslissen
Keuzes maken is moeilijk, want ‘’kiezen is verliezen’’. De perfectionist zal lang wikken of wegen, voordat een keuze wordt gemaakt. Een keuze maken is stressvol. Of het nu gaat om wat je zal eten in het restaurant of het al dan niet accepteren van een nieuwe baan.

Te groot verantwoordelijkheidsgevoel – te grote betrokkenheid
Door het te grote verantwoordelijkheidsgevoel nemen perfectionisten vaak veel taken voor hun rekening, ook taken en verantwoordelijkheden die duidelijk bij anderen, zoals collega’s of gezinsleden horen.

Doorgaan – nooit opgeven, wat er ook gebeurt
Perfectionisten gaan gemakkelijk over hun grenzen heen. Ze gaan bijvoorbeeld toch naar het werk, wanneer ze ziek zijn. Lichamelijke klachten worden vaak genegeerd, totdat ze letterlijk ‘’opgebrand’’ zijn van het altijd maar doorgaan en het niet opgeven, wat er ook gebeurt. Dit is de rode loper naar Burn-out!

En? Scoor je op één of diverse symptomen?

Geen paniek! Zoals gezegd heeft een mate van perfectionisme ook zo zijn voordelen. Wanneer je echter last hebt van de bijbehorende patronen die telkens leiden tot het gevoel van “moeten” en weinig “zelfsturing” waardoor stress en verlies van energie en balans optreden, dan is het goed om coaching te overwegen en de symptomen op een positieve wijze in te gaan zetten of er in meer of mindere mate afscheid van te nemen.

Werkwijze

Methodiek van Ontwikkelingsgericht Coachen op patronen van Perfectionisme (OCP)
De OCP-methodiek is een manier van coachen die door Marcel Hendrickx ontwikkeld werd vanuit zijn jarenlange praktijk en vanuit zijn missie om mensen van hun perfectionisme te bevrijden. De methodiek is gebaseerd op de principes rond interne delen binnen NLP. NLP gaat ervan uit dat we als mens bestaan uit verschillende “sturende” delen. Die delen liggen aan de basis van onze verlangens, onze competenties en ons gedrag. Ze sturen in bepaalde contexten ons denken, doen en voelen. Elk deel heeft een positief doel voor de persoon voor ogen.
Binnen de OCP-methodiek werken we met het deel dat het perfectionismepatroon aanstuurt. Dit deel werkt vanuit de linkerhelft – de denkhelft – van onze hersenen. Dit verklaart waarom perfectionisme steeds gepaard gaat met heel veel en intens denken en vaak ook piekeren.
We laten dit deel samenwerken met het vrije kind in ons. Dit vrije kind bepaalt vanaf onze geboorte ons denken, doen en voelen. Het stelt ons als klein kind in staat om heel open en ongedwongen in het leven te staan. Kernmerken van het vrije kind die vaak terugkomen zijn: zich echt vrij voelen, enthousiast zijn, blij zijn, helemaal in het moment zijn, creatief zijn (out of the box denken), zintuigen helemaal open, denken heel beperkt. Het vrije kind staat symbool voor onze rechter hersenhelft, waar onder meer onze creativiteit en zelfzorg een plaats heeft.
Op het moment dat het patroon ontstaat – in de literatuur een overlevingsmechanisme genoemd – wordt het vrije kind als het ware weggeduwd. Er komt een “braaf” kind in de plaats, dat beantwoordt aan de verwachtingen van zijn omgeving.
Binnen de OCP-methodiek wordt contact gemaakt met beide delen. We leren ze kennen en waarderen en komen tot een samenwerking tussen beiden. Als beide delen in een echte synergie samenwerken ontstaat er harmonie en rust. Er wordt een nieuw patroon ontwikkeld, waarvan de kern is: “ik ben Oké zoals ik ben, zowel mijn innerlijk als mijn uiterlijk” – ik zie mezelf graag en zorg goed voor mezelf en van daaruit sta ik in de wereld en in mijn relaties.”
De samenwerking van de interne delen leidt tot een toestand die wij de ‘VRIJE VOLWASSENE’ noemen. Deze persoon is in staat om zich vanuit authenticiteit en spontaniteit te verbinden met activiteiten in de wereld. De vrije volwassene is in staat om zijn energie te laten stromen en zijn wil op een succesvolle manier in te zetten. Relaties verbeteren, het verleden wordt verwerkt, de persoon heeft een groter geluksgevoel, de persoon durft zichzelf zijn, er ontstaat focus, verslavingen worden doorbroken, patronen komen onder controle, enz.

Het coachtraject

Het coaching traject bestaat uit een aantal stappen die door de perfectionismecoach doorlopen worden. De stappen hebben een vaste volgorde en zijn bij de aanvang van het traject te plannen in de agenda. Reken op een periode van 3-6 maanden waarin je ongeveer 7 afspraken hebt. Als perfectionismecoach zijn wij opgeleid om je op een veilige manier door dit proces te loodsen.

Kwaliteit:
Omwille van de specifieke aard van de instructies en het grote belang om het proces op een veilige manier te laten verlopen, wordt het traject alleen geleid door perfectionisme-coaches, opgeleid en gecertificeerd door Puur Perfectionisme of het Ontwikkelingsinstituut in België.
Deze coaches zijn verenigd in een beroepsvereniging NIPC en hebben vastgestelde intervisie om de kwaliteit te blijven garanderen en te verbeteren.