Online coachen

Online Coachen

Wij zijn voorstander van persoonlijk contact tijdens de coaching. De reisafstand en/of andere omstandigheden maken het soms niet mogelijk om onze coachpraktijk te bezoeken.
Online coaching is dan een prima vorm om toch coaching te laten plaatsvinden. Onze online coachafspraken plannen we via Microsoft Teams.
Rondom een afspraak “rouw en verlies” en “een afspraak met jeugd en jongeren” is online coachen niet mogelijk vanwege het werken met fysiek materiaal.