Online coachen

Online Coachen

Wij zijn voorstander van persoonlijk contact tijdens de coaching. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor afstand en/of andere omstandigheden het niet mogelijk maken om onze coachpraktijk te bezoeken.

Online coaching is dan een prima vorm om toch coaching te laten plaatsvinden. We beschikken over diverse mogelijkheden om de meetings mogelijk te maken. Uitzondering hierop is de coaching rondom rouw en verlies. Vanwege het werken met fysiek materiaal is online coachen niet mogelijk.